cafe„Pełnoletniość  –  przywilej czy odpowiedzialność‘’ To temat warsztatów w ramach projektu „Cafe obywatelska”, w którym uczestniczyły uczennice klasy 3 AC naszej szkoły. Celem warsztatów prowadzonych przez panią Alinę  Marek – kierowniczkę Biura Obsługi Przedsiębiorcy, było promowanie aktywności obywatelskiej w życiu społecznym i gospodarczym, szczególnie młodych. Młodzi ludzie mogli podzielić się swoimi refleksjami na temat pełnoletniości oraz otrzymali symboliczne dowody osobiste.