Pożegnanie Maturzystów 2008/09
 
 Targi Szkół Ponadgimnazjalnych 

 

 
 Tischnerowskie  Ślady 

 

 
 
 
 Próbna matura '08 

  

Zaspół muzczny "Ambitus" 
  
Rekolekcje 
 
 
 
 
Żywioły - woda 
 
Matematyka bez granic 
 
X Targi Uczelni 
 
 
 
 
Dyktando 
 
… w bibliotece 
 
Walentynki 2008 
 
 
 
 
… z Prezydentem