egzamin

1. Przypominamy, iż sesja styczeń-luty zaczyna się 10.01.2018 r. egzaminem potwierdzający kwalifikacje w zawodzie część praktyczna dla modelu D . Szczegółowy harmonogram  znajduje się w kalendarzu -> (link) oraz gablocie KSP. Proszę o zapoznanie się z informacją o przyborach jakie można używać podczas egzaminu (załącznik/gablota). Do egzaminu przystępujemy z dokumentem tożsamości (legitymacja/ dowód osobisty). Skrócony harmonogram egzaminów:
aktualizacja;
Komunikat w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych część pisemna; praktyczna
w nawiasie liczba osób.
Listy imienne w gablocie KSP.

2. Tylko uczniowie zdający egzamin mają dzień wolny od zajęć dydaktycznych w danym dniu, pozostali uczęszczają na zajęcia lekcyjne.