1. Przypominamy, iż sesja styczeń-luty zaczyna się 9.01.2017 r. egzaminem praktycznym A.23 i E.20. Szczegółowy harmonogram  znajduje się w kalendarzu --> (link) <-- oraz gablocie KSP. Przypominam również o przyborach jakie można używać podczas egzaminu (załącznik) oraz dokumencie tożsamości. Skrócony harmonogram egzaminów.

2. Proszę pamiętać również o składaniu deklaracji przystąpienia do egzaminu w sesji czerwcowej 2017r. Deklaracje należy składać u Kierownika Szkolenia Praktycznego (KSP) lub w sekretariacie do 16 lutego 2017r. Nie złożenie deklaracji w terminie odbiera możliwość przystąpienia do egzaminu w podanym terminie. Wzór deklaracji do pobrania --> załącznik.

3. Tylko uczniowie zdający egzamin mają dzień wolny od zajęć w danym dniu, pozostali uczęszczają na zajęcia lekcyjne.

[ deklaracje ]   [ przybory do części pisemnej ]   [ przybory do części praktycznej