1. Przypominamy, iż sesja październikowa zaczyna się 6.10.2016 r. egzaminem pisemnym. Szczegółowy harmonogram  znajduje się w kalendarzu --> (link) <-- oraz gablocie KSP.

2. Proszę pamiętać również o składaniu deklaracji przystąpienia do egzaminu w sesji styczeń-luty 2017r. Deklaracje należy składać u Kierownika Szkolenia Praktycznego (KSP) lub w sekretariacie do 14 września 2016 r. (kwalifikacje B.30, E.20, E.14, A.27, A.23). Nie złożenie deklaracji w terminie odbiera możliwość przystąpienia do egzaminu. Wzór deklaracji do pobrania --> (link)