1. Przypominamy, iż sesja styczeń-luty zaczyna się 9.01.2017 r. egzaminem praktycznym A.23 i E.20. Szczegółowy harmonogram  znajduje się w kalendarzu --> (link) <-- oraz gablocie KSP. Przypominam również o przyborach jakie można używać podczas egzaminu (załącznik) oraz dokumencie tożsamości. Skrócony harmonogram egzaminów.

egzaminPrzypominamy iż obecna sesja egzaminacyjna rozpoczyna się "starym egzaminem zawodowym", który odbędzie się po raz ostatni.

W naszej szkole rozpocznie się 13. czerwca 2017r. o godz. 9.00 w sali nr 21.

Skrócony harmonogram egzaminu z kwalifikacji część pisemna:

egzOd 14.06.2016r. (wtorek) rozpoczynają się egzaminy kwalifikacyjne. Przypominamy, że na egzamin należy wstawić się co najmniej 30 minut przed wyznaczoną godziną (harmonogramy wywieszone w gablotach) wraz z dokumentem tożsamości (ze zdjęciem) np.legitymacja szkolna, dowód osobisty oraz zestawem przyborów odpowiednim dla danej kwalifikacji (długopis z czarnym tuszem obowiązkowo).

1. Przypominamy, iż sesja październikowa zaczyna się 6.10.2016 r. egzaminem pisemnym. Szczegółowy harmonogram  znajduje się w kalendarzu --> (link) <-- oraz gablocie KSP.

2. Proszę pamiętać również o składaniu deklaracji przystąpienia do egzaminu w sesji styczeń-luty 2017r. Deklaracje należy składać u Kierownika Szkolenia Praktycznego (KSP) lub w sekretariacie do 14 września 2016 r. (kwalifikacje B.30, E.20, E.14, A.27, A.23). Nie złożenie deklaracji w terminie odbiera możliwość przystąpienia do egzaminu. Wzór deklaracji do pobrania --> (link)