Zasoby biblioteki szkolnej

Aktualnie zbiory biblioteczne liczą ok. 19 tys. pozycji, bardzo zróżnicowanych tematycznie, dostosowanych swoim zakresem do potrzeb i zainteresowań czytelnika.

W czytelni udostępniony jest księgozbiór podręczny, zawierający encyklopedie ogólne, różnorodne słowniki do języka polskiego, języków obcych.

Można skorzystać ze zbiorów multimedialnych ( 38 różnorodnych programów edukacyjnych, informatorów na CD-ROM).

W ciągłej prenumeracie jest 30 czasopism( m.in. czasopisma o tematyce elektronicznej, informatycznej).

Obsługa czytelników i opracowanie zbiorów odbywa się komputerowo (PROGRAM MOL OPTIVUM).

Czytelnicy mają do dyspozycji oprócz tradycyjnych katalogów kartkowych, samodzielne stanowisko z katalogiem komputerowym, który notuje wszystkie pozycje książkowe, zbiory audiowizualne i czasopisma gromadzone w bibliotece.

Czasopisma prenumerowane dla uczniów

^ Wiedza i Życie
^ Świat Nauki
^ Młody Technik
^ Perspektywy
^ Cogito
^ Aura
^ Jestem
^ Newsweek Polska
^ The World of English
^ Internet z CD
^ Enter z CD
^ Elektronika dla wszystkich
^ Elektronika Praktyczna
^ Radioelektronik
^ Komputer Świat
^ PC World Komputer

Wymienione czasopisma udostępnione są w czytelni w godzinach pracy biblioteki.
Bieżące numery można przeczytać tylko w czytelni; numery wcześniejsze wypożyczane są na okres 1 tygodnia.