W  grudniu 2017 roku nauczyciele naszej szkoły przeprowadzili w klasach projekt edukacyjny "Przeczytałem - Polecam", promujący czytelnictwo wśród uczniów.

Celem projektu było przede wszystkim rozbudzenie pasji czytelniczych, zamiłowanie do literatury, zdobywanie umiejętności rozróżniania pozytywnych i negatywnych zachowań oraz kształtowanie charakteru. Efekty projektów zobaczyć można na gazetce bibliotecznej. Zachęcam również do obejrzenia wystawy prac uczniów w bibliotece szkolnej.

D. Konopacka