Samorząd Uczniowski organizuje kolejną edycję Rajdu Kolejówki!

W tym roku zmieniamy formułę i impreza będzie TYLKO DLA OSÓB CHĘTNYCH!

Cel rajdu to wspólna integracja, a kierunek to Wierchomla, całość będzie podzielona na 2 grupy:
- 1 dniowa (26.09) - koszt ok. 30zł
- 2 dniowa (25-26.09 lub 26-27.09) - koszt ok. 60zł - DOSTĘPNE TYLKO 40 MIEJSC!

Liczba miejsc jest ograniczona, DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ!

Aby zgłosić swoje uczestnictwo w rajdzie, należy do dnia 12.09.2017r. oddać prawidłowo i czytelnie wypełnioną zgodę rodziców/prawnych opiekunów.

Zgodę można wydrukować lub przepisać i należy ją oddać przedstawicielom samorządu, którzy dostępni są w radiowęźle (obok sali 10) w czasie trwania przerw.

[ ZGODA ]