Informujemy, że w okresie wakacji organizujemy płatne staże dla uczniów naszej szkoły kształcących się w zawodach technik informatyk, technik elektronik, technik energetyk oraz technik automatyk sterowania ruchem kolejowym. Staż obejmuje 150 godzin. Uczniowie pełnoletni realizować go będą przez 8 godzin dziennie (19 dni roboczych) a niepełnoletni przez 6 godzin dziennie (25 dni).

Staż prowadzony będzie w lokalnych przedsiębiorstwach na stanowiskach zgodnych z kierunkiem kształcenia.

W związku z odbyciem stażu uczniowie otrzymają 1500 zł.

Staże takie organizowane będą również w kolejnych latach. Uczniowie mogą brać w nich udział wielokrotnie.

Na chwilę obecną liczba zgłoszonych osób jest stosunkowo niewielka, niezdecydowanych zachęcamy do uczestnictwa. Można zdobyć nowe doświadczenia i umiejętności zawodowe, a przy okazji trochę zarobić!  Zgłoszenia przyjmują wychowawcy klas. Szczegółowych informacji udziela Dyrektor Szkoły lub Kierownik Szkolenia Praktycznego.