28 kwietnia 2017r. o godz.12.10 w sali gimnastycznej, odbyła się uroczysta akademia z okazji ukończenia szkoły klas czwartych technikum, poprzedzona Mszą Świętą w kościele o.o. Jezuitów.

Dyrektor szkoły Z. Ćwik wraz z wychowawcami klas maturalnych: p. M. Majochą, p. P. Mizgałą i p. E. Młynarczyk wręczyli uczniom wyróżniającym się w nauce świadectwa oraz dyplomy i nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy na rzecz szkoły.

Dyrektor życzył uczniom zdanych egzaminów maturalnych oraz wszelkiej pomyślności na dalszą drogę życia .Uczniowie klas młodszych przygotowali program artystyczny, pod kierunkiem p. psycholog I. Mularczyk i nauczycielki przedsiębiorczości p. D. Konopackiej. Całość uświetnił  występ szkolnego zespołu wokalno-instrumentalngo "Ambitus".