W dniach 27-31 marca 2017 r. uczniowie naszej szkoły po raz kolejny włączyli się w akcję zbiórki żywności dla najbardziej potrzebujących osób z parafii Św. Ducha w Nowym Sączu, co zostało docenione przez ks. proboszcza Józefa Polaka.

W akcji wzięli udział uczniowie klas:I B1: J. Oleksy, kl. IC: P.Wrońska, J. Sobczyk, II B1: P. Wnękowicz,  IA: M. Kachniarz, P. Sromek,A. Bodziony, M. Rodak, ID: A. Pawlik,W. Szyszka, A. Igielska, A. Horowska, B. Wnęk, K. Krawczyk, A. Wojtarowicz, W. Szyszka, P. 

Berdychowska. Dyrektor szkoły p. Z. Ćwik dziękuje wszystkim uczniom za ich zaangażowanie.