MAŁOPOLSKIE TALENTY to projekt edukacyjny, którego celem jest wydobycie potencjału, rozwój uzdolnień i wspieranie sukcesów życiowych dzieci i młodzieży z małopolskich szkół. Uczniowie uczestnicząc w inspirujących zajęciach oraz wydarzeniach mogą rozwinąć swoje kompetencje z zakresu: język obcy (język angielski), kompetencje matematyczne i naukowo-techniczne, kompetencje informatyczne, umiejętność uczenia się, kompetencje społeczne i obywatelskie, inicjatywność i przedsiębiorczość. We współczesnym świecie rozwój tych kompetencji kluczowych jest ważny już od najmłodszych lat. Na uczniów czekają m.in:

  • Profesjonalna diagnoza uzdolnień
  • Zajęcia realizowane w Centrach Wspierania Uczniów Zdolnych
  • Letnia Szkoła Młodych Talentów
  • Forum Młodych Talentów
  • Konkursy edukacyjne

W projekcie mogą wziąć udział również uczniowie Zespołu Szkół nr 4 w Nowym Sączu. Uczestników do projektu mogą nominować rodzice i nauczyciele. Rodzice zgłaszają swoją nominację do nauczyciela, który następnie przeprowadza nominację ucznia zgodnie z procedurą. Arkusze nominacji opublikowane są na witrynie internetowej programu: http://malopolskietalenty.pl/ w zakładce ważne dokumenty. Stanowią pomoc w wytypowaniu uczniów o poznawczych uzdolnieniach kierunkowych. Zawierają pytania, które pomogą nauczycielom nominującym określić stopnień nasilenia wskazanych cech ucznia oraz stwierdzić posiadanie przez niego uzdolnień. Proszę jednak pamiętać, że uczeń zdolny niekoniecznie musi posiadać bardzo dobre oceny z poszczególnych zajęć.

Wstępnie zadeklarowaliśmy, że w projekcie weźmie udział łącznie ponad 50 uczniów Naszej szkoły uzdolnionych w zakresie przedmiotów:

  • Język angielski
  • Matematyka
  • Przedsiębiorczość
  • Technologie informacyjno-komunikacyjne

Zajęcia w ramach projektu odbywać się będą w soboty oraz niedziele, są one bezpłatne. Realizatorzy zapewniają uczestnikom materiały edukacyjne oraz wyżywienie.

Wychowawców proszę o poinformowanie rodziców o możliwości uczestnictwa w realizowanym projekcie, a nauczycieli uczących w/w przedmiotów o zainteresowanie uzdolnionych uczniów. Nominacji dokonuje nauczyciel w porozumieniu i za zgodą ucznia oraz jego rodzica(opiekuna prawnego). Wypełnione przez nauczycieli arkusze należy złożyć w gabinecie pedagoga szkolnego.

Szczegółowych informacji udziela pedagog  lub dyrektor szkoły. Więcej o programie znaleźć  można również na  stronie http://malopolskietalenty.pl/ .