9 marca 2017 r. zorganizowany został w naszej szkole konkurs języka angielskiego. Tryumfatorem został Mikołaj Mucha z klasy 3E, o jeden punkt wyprzedzając Angelikę Konieczny (4D) i Krystiana Nowaka (4A). Rywalizacja była bardzo zacięta. Pierwszą czwórkę dzieliły niewielkie odstępy punktowe.  

Test konkursowy składał się z następujących części : 

Cz. 1 test gramatyczny (poziom FCE) – zadania typu wielokrotny wybór

Cz. 2 część sprawdzająca rozumienie tekstu pisanego (poziom FCE) – zadania typu wielokrotny wybór

Cz. 2 Quiz ze znajomości faktów dotyczących brytyjskiego stylu życia  (British Life) - różne typy zadań.

Czas trwania testu około 60 minut.

Organizator konkursu, p. P. Mizgała, dziękuję uczestnikom za udział i prace włożoną w przygotowanie. Zapraszamy ponownie za rok.