8 i 9 lutego Dyrektor oraz przedstawiciele Zespołu Szkół nr 4 w Nowym Sączu byli z wizytą w Zawodowej Szkole Średniej w Rimavskiej Sobocie na Słowacji.

Celem wyjazdu były rozmowy o ewentualnej współpracy, wymiana doświadczeń i podpisanie wstępnego porozumienia o możliwości wymiany młodzieży oraz organizowania wspólnych przedsięwzięć.

Wstępny plan na najbliższą przyszłość obejmuje udział młodzieży ZS nr 4 w festiwalu organizowanym przez szkołę w Rimavskiej Sobocie w czerwcu 2017.

Dziękujemy za miłe przyjęcie i cieszymy się z perspektywy wspólnych działań.

Pozdrawiamy Rimavską Sobotę.