Jak co roku szkoła nasza w okresie przedświątecznym zaangażowała się w pomoc najuboższym. Za udział naszej młodzieży w akcji charytatywnej Boże Narodzenie 2016 otrzymaliśmy podziękowania od CARITAS.

Celem pracy charytatywnej jest uwrażliwienie młodych ludzi na to, że wokół są ludzie, którzy potrzebują wsparcia innych.

Szczególne podziękowanie składa również Dyrektor szkoły zaangażowanym nauczycielom i uczniom klas: 1A, 1B1, 1CF, 1D, 2B1, 2CF.