Wnioski o stypendium szkolne dla uprawnionych uczniów należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2011 r.

Wnioski dla uczniów z terenu Nowego Sącza są do pobrania u pedagoga, natomiast uczniowie z okolic pobierają i składają wnioski w urzędzie gminy właściwym dla miejsca zamieszkania. Kryterium dochodowe nie uległo zmianie.