Technik transportu kolejowego

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik transportu kolejowego powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) organizowania oraz prowadzenia ruchu pociągów na szlakach i posterunkach ruchu;

2) obsługiwania urządzeń sterowania ruchem kolejowym i łączności;

3) nadzorowania i koordynowania pracy przewoźników na terenie stacji kolejowej;

4) planowania i organizowania pasażerskich i towarowych przewozów kolejowych oraz zarządzania taborem kolejowym;

5) przygotowania do przewozu, odprawy i przewozu przesyłek, ładunków oraz osób;

6) zestawiania, rozrządzania i obsługi pociągów.

 

Kwalifikacje:

A.44. Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów

A.45. Planowanie i realizacja przewozów kolejowych

 

Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno--usługowego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów

330 godz.

A.44. Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów

450 godz.

A.45. Planowanie i realizacja przewozów kolejowych

450 godz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powrót  ]