Technik elektronik

Elektronika jest nauką techniczną, która zajmuje się obsługą, konstruowaniem
i naprawą urządzeń elektronicznych, przyrządów pomiarowych, aparatury medycznej, sprzętu powszechnego użytku takiego jak: telewizory, monitory, magnetowidy, radioodbiorniki, telefony komórkowe czy komputery.

Elektronik to przede wszystkim profesjonalista o wysokiej pozycji rynkowej. Może być tylko technikiem, ale również może później zostać inżynierem lub naukowcem. Postęp w dziedzinie elektroniki i technologii elektronicznej oraz nasycenie produktami elektroniki różnych sfer działalności ludzkiej, wymaga istnienia licznej kadry specjalistów. Jednym z nich jest właśnie technik elektronik.

Jest to zawód przyszłości, bo w chwili obecnej nie ma zbyt wielu urządzeń, w których nie znalazłaby się odrobina elektroniki. Jest ona w sprzęcie powszechnego użytku: w pralkach, lodówkach, zmywarkach, telewizorach, monitorach, samochodach, komputerach. Dlatego elektronik jest potrzebny jako serwisant, sprzedawca, konstruktor czy kontroler jakości. Potrzebny jest do organizacji produkcji, eksploatacji, konserwacji, naprawy, obsługi urządzeń elektronicznych itp.

Po ukończeniu tego kierunku będziesz umiał między innymi:

· konstruować aparaturę elektroniczną z wykorzystaniem techniki komputerowej i programów wspomagających programowanie

· dobrać aparaturę i wykonać pomiary wielkości elektrycznych i nieelektrycznych

· wykonać badania parametrów elementów, układów i podzespołów elektronicznych

· opracować dokumentację konstrukcyjną i technologiczną

· instalować, regulować i montować urządzenia elektroniczne

· testować, lokalizować uszkodzenia, nadzorować naprawy układów, przeprowadzać konserwacje

· prowadzić dokumentację badań, pomiarów i kontroli technicznej

· organizować i nadzorować produkcję elementów, układów, podzespołów i urządzeń elektronicznych

· sprawdzać i określać jakość oraz dokładności urządzeń kontrolno-pomiarowych.

 

Absolwent technikum elektronicznego może podjąć pracę:

· w zakładach przemysłowych, w których są produkowane lub stosowane urządzenia elektroniczne

· na stanowiskach uruchamiaczy, konserwatorów i kontrolerów jakości

· w warsztatach naprawczych urządzeń elektronicznych

· w zakładach instalujących urządzenia elektroniczne

· w placówkach badawczo-rozwojowych

· w pracowniach i biurach konstrukcyjno-technologicznych

 

Jeśli interesujesz się techniką, fascynują Ciebie nowe technologie, pociąga Cię programowanie, to elektronika jest tą dziedziną, którą powinieneś zgłębić. ZAPRASZAMY!

powrót  ]